Sposoby nazywania zmiennych oraz plików


Hej!

Dzisiaj po krótce o tym jakie są sposoby (i jak to się standardowo robi w różnych technologiach/językach) nazywania zmiennych oraz plików.

TLDR;

  • camelCase
  • PascalCase
  • snake_case
  • kebab-case

Skąd to się wzięło

Spacje (‘ ‘). Wszystkiemu są wine spacje. Bardzo wiele programów rezerwuje sobie spacje, jako znaki specjalnie. Prowadzi to do tego, że nie jesteśmy w stanie używać spacji w kodzie/komputerze w taki sam sposób w jaki robimy to naturalnie

Na przykład: ala ma kota będzie w większość języków programowania niepoprawną zmienną (pomijam fakt, że jest to po polsku, a jak wiadomo, tego się nie robi kompilatorowi ani innym programistom, programuje się po angielsku).

ala ma kota = 5

Poprawną jej wersją będzie zapis …

1) camelCase

alaMaKota = 5

Jest to koncepcja stosowana między innymi w języku JavaScritp. Polega na tym, że pierwsza litera pierwszego słowa w naszym ‘zdaniu’ jest mała, a każda następne słowo jest z wielkiej.

2) PascalCase

AlaMaKota = 5

Konceptka gdzie z wielkiej lietry pisze się każdy wyryaz. Bardzo rzadko spotykana, jeśli chodzi o zmienne, ale np w świecie .NET’a jest to konwencja stosowana w nazewnictwie klas.

3) snake_case

ala_ma_kota = 5

Sposób w którym każdy kolejny wyraz, pisany najczęściej z małej litery, oddziela się ‘_’ podłogą/podkreślnikiem. Używany między innymi w pythonie (w przypadku małych liter) a gdzy wszystkie będą wielkie
ALA_MA_KOTA = 5
to między innymi w Javie do deklaracji enumów lub stałych.

4) kebab-case

ala-ma-kota = 5

Wygląda jak snake case, ale zamiast podłogi/porkreślnika stosuje się myślnik. Bardzo popularny w języku Lisp.

a co z tymi plikami?

Nazwy plików, bardzo często odpowiadają konwencji nazw zmiennych w językach. Dla przykładu w C# gdy klasę nazwiemy

AlaMaKota

tak samo powinien nazywać się plik w którym znajduje się ta klasa.